Op het vlak van privacy volgt eTwinning Vlaanderen het beleid van Epos VZW. Ontdek hier wat ons privacybeleid precies inhoudt.

Klacht indienen in het kader van GDPR

Je kan een klacht neerleggen indien je het niet eens bent met de toepassing van GDPR bij Epos. Dat kan via deze pagina.

Contactinformatie

De verantwoordelijke voor databeheer houdt toezicht op de toepassing en naleving van GDPR. Via gdpr@epos-vlaanderen.be kan je contact opnemen.