Met genoegen kondigen we aan dat Montenegro zich bij de eTwinning-familie heeft aangesloten. Montenegro is altijd een belangrijk land geweest voor het Europees nabuurschapsbeleid in de Balkan en heeft al een bloeiende toekomst als lidstaat van de Europese Unie in het vooruitzicht.

Wat betreft onderwijs streeft Montenegro volgens de Europese Commissie specifiek naar het ontwikkelen van:

“Een kennissamenleving waarin onderwijs als sleutelfactor voor economische en maatschappelijke ontwikkeling hoogwaardig, flexibel en efficiënt zal zijn met professionele arbeidskrachten die concurrerende kennis, vaardigheden en competenties zullen hebben en die gekwalificeerd zullen zijn voor deelname aan de arbeidsmarkt, waarin elk individu gelijke kansen voor persoonlijke en professionele ontwikkeling heeft.

Om aan de verwachtingen te voldoen en als blijk van toewijding is Montenegro sinds april 2022 het nieuwste land dat bij eTwinning aangesloten is.

Leerkrachten in Montenegro kunnen nu aan hun eigen avontuur in eTwinning beginnen, aan projecten deelnemen, collega’s uit andere landen en culturen ontmoeten en zich inschrijven voor diverse mogelijkheden voor continue professionele ontwikkeling. Leden van de eTwinning-gemeenschap hebben nu de kans om zich bezig te houden met samenwerkingsactiviteiten met hun collega’s in Montenegro en banden met hen op te bouwen.

Lees meer over het onderwijssysteem van Montenegro en zijn doorlopende hervormingen en beleidsontwikkelingen van het Eurydice-netwerk.