Wat is het eTwinning School Label?

Alle scholen met een eTwinning School Label onderscheiden zich op basis van een aantal criteria. Zo zetten ze in op digitale middelen, maar dragen ze tegelijkertijd eSafety hoog in het vaandel. Daarnaast vinden er ook kwaliteitsvolle eTwinning-projecten plaats die gedragen worden door een team van leerkrachten en uitgevoerd door verschillende groepen leerlingen.

Waarom is er zo’n label?

De missie en visie van de eTwinning-scholen benadrukt volgende kernwaarden:

We moedigen alle eTwinners die (opnieuw) een aanvraag voor het eTwinning School Label willen indienen aan om eens te grasduinen in de eTwinning Schools-missie en kennis op te doen.

eTwinning Schools missie

Wie kan een eTwinning School Label aanvragen?

  • De school is meer dan twee jaar geregistreerd bij eTwinning;
  • Er werken minstens drie eTwinning-leerkrachten voor de school en die zijn betrokken bij projecten, professionele ontwikkeling of andere eTwinning-activiteiten;
  • De school is betrokken geweest bij minstens één Europees eTwinning-project dat een Nationaal Kwaliteitslabel toegekend heeft gekregen.

Als de school aan deze voorwaarden voldoet, krijgt ze in 2024 een uitnodiging om een eTwinning School Label 2024 – 2025 aan te vragen.

Wanneer en hoe kan je een School Label aanvragen?

Je krijgt van ons een bericht al je een eTwinning School label kan aanvragen. We organiseren dan workshops om je te helpen bij de aanvraag.

Hoeveel Vlaamse eTwinning-scholen zijn er?

Wij zijn bijzonder trots, want in Vlaanderen mogen maar liefst 15 scholen uitpakken met het eTwinning School Label van 2023 tot 2024. Er zijn maar 4485 Europese scholen die met terechte trots dit label mogen dragen! Neem gerust contact op met ons of met één van onze ambassadeurs als je meer wil te weten komen over hoe je Europa op een laagdrempelige manier in je klas kan brengen én je leerplannen kan waarmaken met eTwinning.

Een applaus voor de 15 eTwinning Scholen in Vlaanderen van 2023 tot 2024!

Meer weten over eTwinning Scholen?
Klik dan door naar https://etwinning.be/…/wedstrij…/etwinning-school-label/. Meer informatie vind je ook op Esep (European School Education Platform). Hier vind je ook een lijst van alle 4485 Europese eTwinning Scholen.