Wat is het?

Alle scholen met een eTwinning School Label onderscheiden zich op basis van een aantal criteria. Zo zetten ze in op digitale middelen, maar dragen ze tegelijkertijd eSafety hoog in het vaandel. Daarnaast vinden er ook kwaliteitsvolle eTwinning-projecten plaats die gedragen worden door een team van leerkrachten en uitgevoerd door verschillende groepen leerlingen.

Waarom bestaat het?

De missie en visie van de eTwinning-scholen benadrukt volgende kernwaarden:

We moedigen alle eTwinners die (opnieuw) een aanvraag voor het eTwinning School Label willen indienen aan om eens te grasduinen in de eTwinning Schools-missie en kennis op te doen.

eTwinning Schools missie

Hoe vraag ik een School Label aan?

Aanvragen kunnen vanaf de herfst van 2022 gedaan worden en scholen die in aanmerking komen voor een aanvraag, moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • De school is meer dan twee jaar geregistreerd bij eTwinning  (1-09-2020 of vroeger);
  • Er werken minstens drie eTwinning-leerkrachten voor de school en die zijn sinds 1-09-2020 betrokken bij projecten, professionele ontwikkeling of andere eTwinning-activiteiten;
  • De school is sinds 1-07-2020 betrokken geweest bij minstens één Europees eTwinning-project dat een Nationaal Kwaliteitslabel toegekend heeft gekregen.

Als de school aan deze voorwaarden voldoet, krijgt ze een uitnodiging om een eTwinning School Label aan te vragen.

Hoeveel Vlaamse eTwinning-scholen zijn er?

Wij zijn bijzonder trots, want in Vlaanderen dragen maar liefst 25 scholen het eTwinning School Label.

Dit zijn de 25 eTwinning Scholen in Vlaanderen:

eTwinning Schools