Met onze stappenplannen vind je zeker de weg naar eTwinning! Je kan een stappenplan / step-by-step plan gewoon kopiëren naar je eigen klaspraktijk, maar je kan natuurlijk ook variëren en combineren!

Afhankelijk van het vak dat je geeft, de leeftijd en vaardigheden van je leerlingen, de samenstelling van de klasgroep, en je Europese partner maak je de opdrachten moeilijker of makkelijk, voeg je leerstof toe of gebruik je andere apps.

Makkelijk en volledig à la carte!

Cultuur in een doosje

Moeilijkheidsgraad: eenvoudig

Leeftijdscategorie: 4-18

In dit project maken de leerlingen een PowerPointpresentatie over het land van de partnerschool. Ze gaan eerst op zoek naar culturele weetjes over hun eigen land en bezorgen deze informatie aan de partnerschool die er dan een presentatie over maakt.

De leerlingen krijgen de kans om over hun eigen cultuur en die van het partnerland te praten, te schrijven, informatie uit te wisselen…

Hoe zijn we hier terechtgekomen? Verhalen van migranten

Moeilijkheidsgraad: gemiddeld

Leeftijdscategorie: 11-18

De leerlingen krijgen de opdracht om zo veel mogelijk uit te zoeken over de afkomst van hun eigen familie. Ze plaatsen de informatie die ze publiek willen maken in een online document dat ze delen met de partnerschool.

Een van de grote gespreksonderwerpen van vandaag is migratie. Voor sommige mensen is het een gezond sociaal verschijnsel dat verrijking en verandering brengt, terwijl het voor anderen een voedingsbodem is voor conflict en zelfs racisme en andere extreme opvattingen.

Tot slot bundelen de partnerscholen hun bevindingen in een online boekje waar ze ook grafieken en geografische kaarten aan kunnen toevoegen.

Digitale sprookjes

Moeilijkheidsgraad: eenvoudig

Leeftijdscategorie: 4-12

Twee klassen zetten samen een sprookje om in een digitale presentatie. Deze presentatie bevat gescande tekeningen van de leerlingen en een soundtrack of opgenomen liedje in allebei de talen. De leerkrachten plaatsen het eindproduct op de TwinSpace. Om de ervaring nog echter te maken, knutselen de leerlingen ook objecten die met het sprookje te maken hebben, presenteren ze het verhaal op het toneel en organiseren ze een tentoonstelling over het project.

Knowing me, knowing you

Moeilijkheidsgraad: gemiddeld

Leeftijdscategorie: 10-18

In dit project gaan de leerlingen op zoek naar de verschillen en gelijkenissen tussen elkaar op basis van de volgende thema’s: schoolleven, hobby’s en het dagelijkse leven (o.a. eetgewoonten). Ze maken vlogs over deze thema’s en publiceren die in de TwinSpace. Ze bespreken dit in internationale groepjes en creëren een Sway waarin ze die gelijkenissen en verschillen op een creatieve manier voorstellen. Vervolgens stelt elk groepje enkele meerkeuzevragen samen die geïntegreerd worden in een Kahootquiz. Op het einde wordt die dan met alle deelnemers gespeeld.

Stappenplannen