eTwinning Vlaanderen heeft enkele ‘beste maatjes’ waar graag mee wordt samengewerkt tijdens inspiratiedagen, infosessies, webinars, etc. MOS Vlaanderen en Kruit zijn twee organisaties die daartoe behoren. Ken jij ze al? Ze vermelden bovendien eTwinning op hun website en daar zijn we uiteraard heel fier op.

MOS 

Milieu Op School (MOS) zet zich in voor een duurzame toekomst door scholen om te toveren in een meer milieuvriendelijke leer- enleefomgeving. En dat rijmt uiteraard met de waarden en normen die ook wij willen meegeven, namelijk duurzaam internationaliseren. Misschien is dit wel een interessant topic voor jouw volgende eTwinning-project?

Kruit

Ook Kruit heeft eTwinning opgenomen in zijn inspiratiebrochure. De organisatie voert onderzoek uit naar wereldburgerschap inhet onderwijs: nieuwe visies, kansen en stimulansen. Laat het nu net een toeval zijn dat (wereld)burgerschap een onderwerp is van vele eTwinning-projecten en waarop we steeds willen inzetten. Lezen, die handel!

kruit logo