Herlancering na evaluatie

Scholen die het eTwinning School Label toegekend hebben gekregen, bestaan sinds 2018. Na enkele jaren van monitoring heeft de centrale ondersteuningsdienst van eTwinning in samenwerking met de nationale ondersteuningsorganisaties besloten om het aanvraagproces en de voorwaarden om het label te verkrijgen opnieuw vorm te geven.

eTwinning Schools

Voorwaarden gewijzigd

Aanvragen kunnen vanaf de herfst van 2022 gedaan worden en scholen die in aanmerking komen voor een aanvraag, moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • De school is meer dan twee jaar geregistreerd bij eTwinning  (1-09-2020 of vroeger);
  • Er werken minstens drie eTwinning-leerkrachten voor de school en die zijn sinds 1-09-2020 betrokken bij projecten, professionele ontwikkeling of andere eTwinning-activiteiten;
  • De school is sinds 1-07-2020 betrokken geweest bij minstens één Europees eTwinning-project dat een Nationaal Kwaliteitslabel toegekend heeft gekregen.

Als de school aan deze voorwaarden voldoet, krijgt ze een uitnodiging om een eTwinning School Label aan te vragen.

eTwinning Schools Missie

De nieuwe aanvraagprocedure legt de nadruk op de principes van de eTwinning-scholenmissie en vereist dat leerkrachten bewijzen hoe de school de kernwaarden van de missie toepast of zal toepassen:

  • eTwinning-scholen zijn toegewijd aan gedeeld leiderschap,
  • eTwinning-scholen zijn sterk toegewijd aan samenwerking, uitwisseling en teamwork,
  • Leerlingen op eTwinning-scholen zijn aanjagers van verandering,
  • eTwinning-scholen zijn modellen voor andere scholen,
  • eTwinning-scholen zijn inclusieve en innovatieve leerorganisaties.

We moedigen alle eTwinners die (opnieuw) een aanvraag voor het eTwinning School Label willen indienen aan om eens te grasduinen in de eTwinning Schools-missie en kennis op te doen.