Wat betekent “like a breath of fresh air”? Deze veelgebruikte uitdrukking kan verschillende betekenissen hebben: kalmerend, ontspannend, stimulerend of schoon. In dit project wilden de projectpartners erachter komen hoe schoon de lucht is. Ze testten de kwaliteit van de lucht door het aantal luchtdeeltjes op verschillende locaties te meten.

Projectpartner

De Vlaamse leerkracht ging bewust op zoek naar een partnerschool die geografisch ver verwijderd van de eigen school en kwam zo uit bij een Spaanse school op het eiland La Palma. De succesvolle zoektocht naar deze partner gebeurde via het Partnerforum op eTwinning Live.

Project inleiden

De leerlingen leerden elkaar kennen via allerlei online activiteiten.

  • Een gedeelde Padlet,
  • Een dynamische klasfoto,
  • Een filmpje als icebreaking activity

In de TwinSpace was er een pagina voorzien waar iedereen het projectschema kon opvolgen. Zo had iedereen steeds een duidelijk beeld van de voortgang van het project.

Project uitwerken

Het hele project was gebaseerd op praktijkgerichte activiteiten in de klas:

  • probleemoplossend denken aanscherpen
  • technische vaardigheden ontwikkelen
  • sociale vaardigheden in teamwerk oefenen.

Het project verliep in vier fases:

  1. Wat is luchtverontreiniging precies is en wat is de impact hiervan op de wereld?
  2. Wat is een fijnstofsensor en hoe zit die precies in elkaar?
  3. De leerlingen bouwen en testen in beide landen hun identieke fijnstofsensor en voeren vergelijkbare metingen uit.
  4. Deze meetresultaten posten ze op een globale website.

Project afronden

Het project werd afgerond met een online enquête. Alle leerlingen konden hun mening geven over eTwinning, de internationale samenwerking, maar ook over het onderwerp van het project. Het project “A Breath of Fresh Air” is wel afgerond in de klas, maar het blijft in zekere zin actief. Op de TwinSpace vind je namelijk nog een aantal links die leiden naar actuele resultaten van fijnstofmetingen in Vlaanderen. De leerlingen hebben hier ongetwijfeld een zeer interessante en blijvende herinnering aan overgehouden.

Dit doen we volgende keer beter

Het project kreeg snel en goed vorm, maar we willen in de toekomst toch ook meer inzetten op evaluatie en disseminatie. We willen leren uit onze projecten en dan helpt het als er waardevolle feedback kan worden verzameld.