Lezen leerlingen graag? Een Vlaamse leerkracht nam de proef op de som, maar liet haar leerlingen zelf bepalen welke richting dit project uit zou gaan. En dat bleek de juiste keuze.

Projectpartner

Voor deze leerkracht was dit project het eerste eTwinning-project waar ze actief aan deelnam. Ze koos bewust in te stappen in een project dat al opgestart was met de bedoeling vooral veel bij te leren en inspiratie op te doen. Dit project vond ze via het Partnerforum op eTwinning Live. Er waren 11 partnerscholen uit 7 verschillende landen.

Project inleiden

Omdat er zo veel partners waren, kozen de leerkrachten ervoor om enkel de scholen voor te stellen in de TwinSpace. Het was dan de taak van de leerlingen om online te stemmen voor het boek van hun keuze. Dit boek zouden alle deelnemende klassen lezen. Bekijk hier de boekenlijst waaruit ze konden kiezen.

Alle leerlingen lazen uiteindelijk het boek Alan Turing: The Enigma van Andrew Hodges. Daarna voerden ze allerlei opdrachten uit:

Project uitwerken

Project afronden

Tijdens het project werd er op 3 momenten geëvalueerd: aan het begin, in het midden en op het eind. Leerlingen plaatsten hun opmerkingen in een gemeenschappelijke Padlet. Op die manier voelt iedereen zich betrokken bij het eTwinning-project.

Dit doen we volgende keer beter

Het is moeilijk werken in een project met zo veel partners. Alles is veel overzichtelijker met 3 tot 5 partnerscholen. Op die manier verwatert het contact ook minder makkelijk en zijn de contacten tussen de leerlingen authentieker.