Kennen jullie al de Belgica eTwinning-projecten? Dit zijn eTwinning-projecten die opgestart en uitgevoerd worden door leerkrachten en leerlingen uit de Vlaamse, Franstalige en/of Duitstalige gemeenschap in België. We laten je graag kennismaken met het eTwinning-project ‘Our planet, our sustainable future’, geleid door Ellen Ervinck van Viio Tongeren en Lauriane Collard van Collège d’Alzon Bure. Dit project kreeg het prestigieuze Belgica-kwaliteitslabel en krijgt nu ook een Belgica Award. Dit opmerkelijke project, dat plaatsvond in het kader van de lessen Engels, bracht Vlaamse en Waalse leerlingen samen om gezamenlijk te werken aan een duurzame toekomst voor onze planeet.

Projecten die ook een Belgica Label kregen en een Belgica Award in de wacht slepen, zijn ASTE (Allen Samen Tous Ensemble) van Lydia Huskens, Dehlio Cocco, Katrijn Hansen en Myrthe Hoffmeister uit de Stedelijke Humaniora (Dilsen-Stokkem) en het project A la recherche de notre identité belge van Ria De Wilde uit het Sint-Janscollege (Lodewijk Makeblijde College).

Korte inhoud van het project

In het kader van de lessen Engels werkten Viio Tongeren (Vlaanderen) en collège d’Alzon (Wallonië) samen aan het eTwinning-project ‘Our planet, our sustainable future’. Het project omvatte vier fasen, waaronder het maken van digitale mindmaps, het werken aan een leerpad over klimaatverandering in OneNote, het voorstellen van zichzelf in een video, het bestuderen van thema’s zoals kleding, en ten slotte een fysieke bijeenkomst in Brussel.

Het project werd met leerlingen uit de 3de graad secundair onderwijs uitgevoerd. Afhankelijk van het niveau van je leerlingen, kan je dit ook uitwerken met leerlingen uit de 2de graad.

Projectpartners

Lauriane Collard (collège d’Alzon Bure) en Ellen Ervinck (viio Tongeren-Borgloon) kenden elkaar via een gemeenschappelijke vriendengroep, en Marie Gillet (collège d’Alzon Bure) en Sarah Fransen (viio Tongeren-Borgloon) waren collega’s. De communicatie tussen Lauriane en Ellen verliep voor elke stap om ideeën uit te wisselen en groepen op elkaar af te stemmen. Informatie werd vervolgens doorgegeven aan hun collega’s.

Uitwerking van het project (Januari 2023 – Mei 2023):

Ellen geeft je graag een overzicht van de activiteiten die de leerkrachten samen met hun leerlingen hebben uitgevoerd. Zo’n tijdslijn is onmisbaar om een vlotte samenwerking op poten te zetten en frustraties te vermijden.

Januari 2023 (Fase 1): Presentatie van het project – Klimaatverandering

 • Uitwisselen van mindmaps over klimaatverandering.
 • Waalse leerlingen werkten aan een hoofdstuk over klimaat in het werkboek (Pelckmans).
 • Vlaamse leerlingen werkten aan een leertraject in OneNote met gebruik van verschillende IT-tools.

Februari 2023 (Fase 2): Korte video waarin je jezelf en de initiatieven van je school presenteert

 • Leerlingen maakten een video (Canva) waarin ze zichzelf en de initiatieven van hun school met betrekking tot klimaatverandering voorstellen.
 • Evaluatie van de video’s met behulp van een rubric.

Maart 2023 (Fase 3): Laat ons informeren over persoonlijke actie

 • Leerlingen lazen artikelen (climatescience.org) over hoe ze zelf actie kunnen ondernemen met betrekking tot een bepaald thema, bijvoorbeeld kleding.
 • Leerlingen maakten een Kahoot om de online bijeenkomst voor te bereiden.

April 2023 (Fase 4): Laten we elkaar online ontmoeten

 • Leerlingen werden gelinkt met een team van de partnerschool om de Kahoot te spelen en een informeel gesprek te voeren in een online bijeenkomst.
 • Leerlingen schreven een korte tekst over wat ze hebben geleerd tijdens de online bijeenkomst.

Mei 2023 (Fase 6): Bijeenkomst in Brussel: Het Huis van de Europese Geschiedenis en het Belevingscentrum Europa

 • Beide groepen ontmoetten elkaar in Brussel en werkten in teamverband aan opdrachten in Het Huis van de Europese geschiedenis.
 • Bezoek aan het centrum Experience Europe en afsluiting met een communicatiespel op het Robert Shumanplein.

Gebruik van TwinSpace en andere IT-tools

Het gebruik van IT-tools is uiteraard intrinsiek eigen aan een eTwinning-project. De collega’s van dit project hebben goed begrepen hoe je dit praktisch kan aanpakken: ze werkten met een beperkt aantal tools die perfect aansloten bij de noden die er waren om hun leerplandoelstellingen te verwezenlijken.

 • TwinSpace werd gebruikt voor informatie-uitwisseling, naast het gebruik van Padlet, Kahoot, een online meeting via Google, enz.
 • Alle informatie werd verwerkt in een Sway.

Tips voor eTwinners:

 • Geef voldoende tijd voor online ontmoetingen en stimuleer informele interactie.
 • Overweeg een voorafgaande informele online kennismaking tussen leerlingen.
 • Het programma in Brussel zorgde voor variatie en de leerlingen kregen de kans om elkaar ook op een informele manier beter te leren kennen.
 • Ervaring toonde aan dat ondanks verschillen, een gemeenschappelijk doel werd gedeeld: een duurzame toekomst voor de planeet.

Dit doen we volgende keer beter

We hadden te weinig tijd voor de online meeting. Een tip dus: overweeg om leerlingen vooraf informeel online te laten spreken.

  • Te weinig tijd voor de online meeting; suggestie om leerlingen vooraf informeel online te laten spreken.

  • Gebruik van een gemeenschappelijke tweede taal (Engels) was soms uitdagend, maar het project was over het algemeen succesvol.