En route to 2030’: kritisch nadenken over de toekomst met de 17 Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties als leidraad

In het schooljaar 2020-2021 werd in de Handelsschool te Aalst het eTwinning-project ‘En route to 2030’ opgestart. Het doel was om de leerlingen kritisch te laten nadenken over de toekomst van de wereld, met de 17 Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties als leidraad. Ze werkten hiervoor vakoverschrijdend samen met 3 andere Europese scholen.

eTwinning is een programma waarin leerlingen en leerkrachten van over heel Europa elkaar kunnen ontdekken en samenwerken rond leerstof.

Projectpartner 

De leerkrachten Engels uit Aalst ging op zoek naar een partnerschool via het Partnerforum op ESEP: European School Education Platform. Ze vonden er de oproep van een leerkracht uit Frankrijk die wilde werken rond de 17 Sustainable Development Goals en reageerden meteen. Samen met nog een partner uit Italië en Genk (Atlas College Genk) gingen ze aan de slag. De collega’s besloten het project de jaren erop weer uit te voeren.

Project inleiden 

De leerlingen leerden elkaar kennen via allerlei online-activiteiten. 

 • De leerkracht uit Frankrijk maakte een Padlet waarop alle deelnemende leerkrachten en leerlingen zich konden voorstellen. Dit was belangrijk, want er zouden internationale groepjes gevormd worden. 
 • De leerkracht uit Genk zorgde ervoor dat alle partners een logo konden insturen en er kon gestemd worden voor het beste logo. 
 • De leerkrachten uit Aalst creëerden een Sharepoint waarop ze alle opdrachten verzamelden. Ze maakten ook templates en full marks models van de opdrachten zodat de leerlingen wisten wat er van hen verwacht werd in de internationale groepjes. 
 • De leerkracht uit Frankrijk zorgde voor een mooie organisatie in de TwinSpace, met onder andere pagina waar iedereen het projectschema kon opvolgen en een forum waar leerlingen hun mening konden geven over de VN en de 17 SDG.

Project uitwerken 

Tijdens het project werd de kennis over the VN en de 17 SDG uitgewerkt en aangescherpt.  

 • De leerlingen leerden wat de UN is, wat het doel is van the UN en de 17 SDG. 
 • De leerlingen leerden alle 17 SDG begrijpen door ze toe te passen op hun eigen levensstijl en leefwereld. 
 • Samenwerking was heel belangrijk! De leerkrachten bespraken enkele SDG in detail met de leerlingen, waarna het aan de leerlingen zelf was om een SDG te onderzoeken en helemaal uit te werken in internationale groepjes.

Het project verliep in 4 fases: 

 • Alle partners maakten gebruik van de Sharepoint met opdrachten die werd ontwikkeld door de leerkrachten uit Aalst. Ze leerden er wat de VN is en waarom de 17 SDG werden ontwikkeld. 
 • De leerlingen schreven in een Sway neer wat ze van de 17 SDG vonden, hoe de SDG verband hielden met hun visie en ideeën, en hoe elke SDG een impact had op hun leven. Ze deelden die Sway met elkaar op het forum van de TwinSpace en bespraken hun ervaring in een online meeting.  
 • De leerlingen en leerkrachten vormden internationale groepjes waarin de leerlingen zelf konden kiezen in welke SDG ze zich wilden verdiepen.
 • Deze ervaringen en resultaten posten ze in de TwinSpace. Dit kon een filmpje zijn, een Sway, SharePoint of andere website…

Project afronden 

Het project werd afgerond met een online enquête en forumopdracht in de TwinSpace.  Alle leerlingen deelden hun mening over eTwinning, de internationale samenwerking, maar ook over het onderwerp van het project: het nut van de VN en de 17 SDG, welke SDG ze het meest dringend vinden, en welke het moeilijkst of net het makkelijkst om te verwezenlijken. 

“We vonden het belangrijk om de leerlingen mee te geven dat het beter is dat iedereen een steentje bijdraagt, dan dat er enkelen zijn die alles perfect doen. Het was niet de bedoeling om met het vingertje te wijzen, wel om hen inzicht te geven in het effect van hun dagelijkse handelingen en beslissingen op het milieu en het klimaat. Om hen bewust te maken van de vele kleine stappen die ze zelf kunnen zetten, en waar ze zich niet altijd bewust van zijn”, verduidelijken de leerkrachten. 

De leerlingen hebben zichzelf en hun beweegredenen beter leren kennen, kregen inzicht in wat de VN doet en haar ontstaansreden, en hoe ze een impact kunnen hebben op de toekomst van de wereld. 

Dit doen we volgende keer beter

Het organiseren van internationale groepen verliep niet vlot. Het is niet makkelijk om de kalenders en uurroosters van de verschillende landen en klassen op elkaar af te stemmen. We laten de leerlingen nu online samenwerken in Sway zodat ze niet telkens met alle internationale partners van hun groepjes hoeven af te spreken als ze aan het project willen werken.