Een bekend sprookje herschrijven tot een hedendaagse versie en die versie dan creatief verwerken: dit is het basisidee van het vakoverschrijdend project ‘Fairy Tales 21st Century’.

Projectpartner 

De leerkrachten werken samen aan dit project met 2 partners. Een vertrouwde en betrouwbare partner uit Spanje, en een nieuwe partnerschool uit Servië die ze ontmoet hebben op een seminarie. Neem een kijkje op onze event-pagina om een seminarie of workshop op jouw maat te zoeken waar je ook de perfecte projectpartner kan vinden!

Project inleiden en uitwerken

Het sprookjesproject wordt in 5 stappen uitgewerkt:

1. De leerlingen lezen samen met hun leerkracht een traditioneel sprookje. De leerkracht leest voor, samen bekijken en bespreken ze het sprookje.
2. Er worden groepjes gevormd zodat de leerlingen in team een nieuwe hedendaagse versie van het traditionele sprookje dat de kinderen samen gelezen hebben, kunnen schrijven. Ze bekijken de elementen van het sprookje en verplaatsen deze naar onze moderne tijd: hoe zou het er nu aan toegaan?
3. De leerlingen kunnen hun gekke ideeën daarna helemaal uitwerken: ze maken samen een creatieve verwerking van het nieuwe verhaal: kamishibai, gezelschapsspel, stopmotion filmpje, computerspel,… Zowel moderne als oudere spelvormen en tools worden samen met de leerlingen ingezet om het sprookje in een nieuw jasje te steken.
4. De partners delen hun materiaal via de TwinSpace op het ESEP-platform van eTwinning. De TwinSpace is een beveiligde digitale omgeving waar de partners samen hun werk kunnen delen.
5. Leerlingen en leerkrachten houden een online meeting met de verschillende landen waarbij leerlingen hun ervaring en menig over de nieuwe verhalen delen. Er wordt voorgelezen, gelachen, en heel veel geleerd van elkaar!

Deze cyclus herhaalt zich 3 keer: de kinderen gaan immers allen samen drie keer met een ander sprookje aan de slag, en leren zo een heleboel nieuwe technieken kennen. Een boeiende wereld gaat voor hen open!

Project afronden 

De eindproducten, de nieuwe sprookjes die op een creatieve manier herwerkt werden, worden in de schoolbibliotheek geïntegreerd zodat ze nog veel kinderen en leerkrachten leerrijke en avontuurlijke uren kunnen bezorgen.

Tip van deze eTwinners 

Ook deze eTwinners houden van het KISS-principe: ‘Keep it small and simple’. ‘Kies een eenvoudig onderwerp als eTwinning-project.’ drukt ervaren rot en eTwinning-ambassadeur Evy Sierens ons op het hart.

Dit doen we volgende keer beter

Omdat we 3 sprookjes behandelen, kunnen we de ervaringen en feedback van leerkrachten en leerlingen vanuit het eerste product meedelen en samen bespreken in een teachers meeting. De struikelblokken worden besproken en aangepast, de sterke punten worden bekrachtigd.