Een moeilijke klasgroep motiveren door een moestuin in de school aan te leggen. Dat was het idee. En toen bleek het klimaat bij de partnerschool helemaal anders te zijn. Een extra uitdaging voor de leerlingen.

Projectpartner

De leerkracht had al ruime ervaring met eTwinning-projecten en ging in zee met een Turkse partnerschool. Deze school nam de leiding in het project en zorgde voor een heldere mappenstructuur in de TwinSpace. Alle aandacht kon op die manier gaan naar de activiteiten en onderwerpen waar de leerlingen steeds samen aan werkten.

Project inleiden

Allereerst gingen de leerlingen aan de slag om een logo te maken. Ze gebruikten hiervoor de tool Logo Makr. Daarna konden ze mee beslissen welke groenten of fruit ze zouden planten in hun moestuin. Om deze keuze te maken, gebruikten ze Mentimeter. Eenmaal de keuze gemaakt, konden de voorbereidingen voor hun moestuin beginnen.

Project uitwerken

  • een moestuin aanleggen
  • vogelverschrikker maken
  • leren over klimaat in het partnerland
  • verantwoordelijk zijn voor planten gieten en onkruid wieden
  • filmpjes en presentaties maken van de evolutie

Project afronden

Aan het eind van het project werd een enquête gehouden met SurveyMonkey voor leerlingen en leerkrachten. Maar de resultaten van de moestuin spraken voor zich. De leerlingen voelden zich betrokken bij een internationaal project en leerden al doende omgaan met verantwoordelijkheid.

Dit doen we volgende keer beter

We stelden vast dat deze werkvorm een bijzonder grote impact had op het welbevinden van de leerlingen. Misschien zullen we in de toekomst sneller in dit soort projecten stappen om tegemoet te komen aan de noden van de leerlingen.