Schooljaar 2022 – 2023 kregen maar liefst 17 Vlaamse leerkrachten een European Quality Label voor hun eTwinning-project! Je vindt alle prijsbeesten hier. Bij deze toppers zijn ook Esther en Naomi.

We zetten met trots Esther Lambrechts en Naomi Ruelle van het Sint-Cordula-Instituut in Schoten in de spotlights. Met hun opmerkelijke eTwinning-project ‘Let’s write European Legends’ sleepten ze het Europees Kwaliteitslabel in de wacht. Een boeiend verhaal over internationale samenwerking en erkenning.

‘Begin klein zodat je alles kan ontdekken, maar begin. Je kan eigenlijk niets fout doen. De motivatie van de leerlingen is zo mooi om te zien.’

Naomi

Project ‘Let’s write European Legends’: Creativiteit en Samenwerking

Het project had als doel samen met Europese partners een legende te schrijven, waarbij verschillende tools zoals Myavatar, Chatterpix, Canva, Padlet, Google Docs, Quiziz, en Learningapps werden gebruikt. De leerlingen ontwikkelden niet alleen hun schrijfvaardigheden maar gebruikten ook hun creativiteit om scenes van de legendes te schetsen.

Naomi raakte geïnteresseerd in eTwinning door eerdere samenwerkingen met scholen uit Amerika. Toen de Erasmus-coördinator eTwinning introduceerde, was ze meteen verkocht. Ondanks de aanvankelijke uitdagingen, zoals het integreren van projecten in het lesprogramma, ontdekten leerlingen nieuwe tools, oefenden ze Engels in een realistische context, en werden ze gemotiveerd om meer te spreken.

Naast het vergroten van digitale vaardigheden, bood het eTwinning-project ook inzicht in andere Europese culturen. Leerlingen presenteerden zichzelf en hun land, ontdekten verschillen in schooldagen en vakken, en werden verrast door onbekende mythen, zoals die van Brabo en het ontstaan van de naam Antwerpen.

Europees Kwaliteitslabel: een bijzondere erkenning voor inzet, creativiteit en motivatie

Het ontvangen van het Europees Kwaliteitslabel was een hoogtepunt. Naomi benadrukt de voldoening voor leerkrachten en leerlingen, die het zien als erkenning voor hun inzet in de klas.

Leermomenten en een nieuwe lesbenadering dankzij eTwinning

Het eTwinning-project heeft Naomi’s kijk op lesgeven veranderd. Ze analyseert nu hoe eTwinning kan bijdragen aan leerplandoelstellingen en geeft minder ‘lineair’ les. Ze benadrukt ook dat samenwerken met internationale partners de eigen lespraktijk verrijkt.

Versterking van internationale banden en toekomstplannen

Het project smeedde sterke banden met partnerscholen, resulterend in voortdurende samenwerking en geplande toekomstige projecten. Het stimuleert ook internationale samenwerking op bredere schaal, zoals Erasmus+.

Hun advies aan leerkrachten…

Naomi moedigt leerkrachten aan om klein te beginnen, de motivatie van leerlingen te omarmen, alles goed bij te houden en actief de Twinspace te gebruiken. Ze benadrukt het belang van eTwinning in het onderwijs, waar leerlingen niet alleen over andere landen leren, maar ook over zichzelf als burgers van België en Europa.

Volg het internationaliseringsverhaal van het Sint-Cordula-Instituut op hun blog. Heb je vragen over dit boeiende project? Mail naar eTwinning@epos-vlaanderen.be voor meer informatie.