In een boeiend interview met eTwinning Vlaanderen delen Esther Lambrechts, Naomi Ruelle en Kaat Sleegers, coördinatoren van de eTwinning-module op het Sint-Cordula-Instituut, hun ervaringen en inzichten over de integratie van eTwinning in het lesprogramma. We aten samen met hun leerlingen een heerlijk stukje eTwinning-taart en luisterden naar hun verhaal.

eTwinning Integratie: keuzeproject Internationalisering

Het Sint-Cordula-Instituut biedt een keuzeproject internationalisering aan, waarbinnen eTwinning een prominente plek inneemt. Leerlingen van het 3de, 4de, en 5de jaar hebben de mogelijkheid om deel te nemen aan dit project, dat elke week plaatsvindt tijdens de laatste twee lesuren van de dag.

Dit keuzeproject is flexibel georganiseerd, waarbij het 3de jaar deelneemt op donderdag, het 4de jaar op vrijdag, en het 5de jaar op maandag. Belangrijk is dat dit project niet wordt geëvalueerd met cijfers. Het doel is vooral om leerlingen te motiveren en hen een authentieke context te bieden voor interculturele samenwerking.

Esther, Naomi, en Kaat, als ervaren eTwinners, ondersteunen ook andere collega’s bij het opstarten van eTwinning-projecten. De school promoot de module actief op sociale media, inclusief een TikTokaccount beheerd door leerlingen van het keuzevak Internationalisering.

Leerwinsten en competentieontwikkeling door eTwinning

Deelname aan eTwinning-projecten biedt leerlingen de kans om een vreemde taal te leren, digitale competenties te ontwikkelen, samen te werken in groepen en een intercultureel begrip te bevorderen. Het aanpakken van real-world thema’s in een internationale context verhoogt de motivatie en zelfvertrouwen van de leerlingen.

Lopende projecten en toekomstplannen

Leerlingen zijn momenteel betrokken bij diverse eTwinning-projecten, variërend van duurzaam reizen tot verhalen en tradities, ontbijtverscheidenheid in Europa en kersttradities over de hele wereld. De school streeft ernaar om het keuzevak internationalisering te verankeren in het curriculum en meer collega’s te betrekken bij eTwinning-projecten.

Uitdagingen en successen: een eerlijke blik op eTwinning

De coördinatoren delen ook enkele uitdagingen, zoals het vinden van betrouwbare partners en het overbruggen van verschillen in vakantieperiodes. Desondanks benadrukken ze dat de leerervaringen van leerkrachten en leerlingen, zoals verbeterde communicatievaardigheden en intercultureel begrip, de moeite waard zijn.

eTwinning als katalysator voor internationale samenwerking

Naast eTwinning hebben de ervaren coördinatoren met sommige partners samengewerkt voor internationale stages en jobshadowing via Erasmus+. De toekomst van eTwinning op het Sint-Cordula-Instituut ziet er rooskleurig uit, met plannen om het keuzevak te behouden en meer collega’s te enthousiasmeren voor deze waardevolle internationale samenwerking.

Advies voor andere scholen en leerkrachten

Het Sint-Cordula-Instituut spoort andere scholen en leerkrachten aan om zonder aarzeling eTwinning te implementeren. Ze benadrukken de motivatie en het enthousiasme van leerlingen, die zelf het initiatief nemen om te leren en te groeien.

Volg het internationaliseringsverhaal van het Sint-Cordula-Instituut op hun blog. Heb je vragen over dit boeiende project? Mail naar eTwinning@epos-vlaanderen.be voor meer informatie.