Hoogbegaafdheid. In de wandelgangen wordt ook wel gesproken over een luxeprobleem. Maar niets is wat het lijkt. Hoewel hoogbegaafde leerlingen erg sterk zijn in de klas, voelen ze zich vaak onbegrepen en eenzaam. Bovendien worden ze niet altijd voldoende uitgedaagd waardoor de verveling snel toeslaat en naar school gaan een steeds grotere opgave wordt. Dit was ook het geval bij Sep en Sander, twee hoogbegaafde leerlingen uit het zesde leerjaar van gemeentelijke basisschool Qworzó in Merksplas. Gelukkig kwam meester Dave met een eTwinning-idee op de proppen en schakelde hij ervaren eTwinning-ambassadrice Marie-Leet in om de twee jongens internationaal uit te dagen tijdens het project ‘The Ocean’s Rescuers’.

online meeting eTwinning-project

Win-win situatie

Marie-Leet: “Als leerkracht in het secundair ben ik op pensioen, maar als vrijwilliger begeleid ik nog Franse taalateliers in de lagere school van Merksplas. Ook als eTwinning-ambassadeur ben ik nog actief. Meewerken aan dit project is voor mij een mooie kans om ‘bij te blijven’: nieuwe inzichten verwerven, nieuwe tools uitproberen, vernieuwingen van de Twinspace (de online projectruimte) ontdekken, meteen aan de praktijk toetsen en collega-eTwinners ondersteunen vanuit mijn eigen ervaringen. Bovendien is het mooi meegenomen dat ik ook mijn kennis en vaardigheden van het Engels actief kan uitbreiden. Een win-winsituatie dus.”

Het eTwinning-project The Ocean’s Rescuers

The Ocean’s Rescuers is een samenwerking tussen Italiaanse, Franse en Vlaamse scholen. De verschillende klassen werden onderverdeeld in vijf internationale groepen. Gedurende het volledige schooljaar behandelde elke groep één onderwerp dat betrekking heeft op de bescherming van de oceanen: overbevissing, vervuiling door plastic, Atlantische zalm, verzuring en eutrofiëring. Sep en zijn groepje bestudeerden enkele aspecten van het thema ‘overbevissing’, Sander nam met enkele internationale klasgenoten oorzaken en gevolgen van ‘vervuiling door plastic’ onder de loep. De groepen verzamelden hun bevindingen in e-boeken en videopresentaties.

Sep: “Als ik eTwinning in drie woorden mag omschrijven, kies ik voor internationaliseren, samenwerken en leren. Iedere vrijdag, tijdens het 4de lesuur, werkten Marie-Leet, Sander en ik via een Jitsi videoconferentie samen aan het eTwinning-project. Soms namen ook leerkrachten en leerlingen van de partnerscholen deel aan ons online eTwinning-uurtje. Ikzelf werkte rond het thema ‘overbevissing’. Hoewel ik dacht dat vis eten minder erg was voor het milieu dan vlees eten, weet ik nu wel beter. Uit ons onderzoek blijkt dat dit een grote misvatting is. Mijn mama is al vegetariër en ik doe voortaan graag mee. Bovendien leerde ik dat veel Italianen niet zo goed Engels kunnen. Ook al was ik twee jaar jonger dan de rest, toch was mijn niveau hoger. Op die manier kon iedereen zijn steentje bijdragen aan een uitdagende samenwerking.”

Sander: “Bij mij was de communicatie in het Engels aanvankelijk moeilijker, maar dankzij het project – en de hulp van Sep en Marie-Leet – zijn mijn Engelse taalvaardigheden sterk verbeterd. Het leukste dat ik mocht meemaken was een internationale workshop georganiseerd door de universiteit van Lecce in Italië.”

“Als ik eTwinning in drie woorden mag omschrijven, kies ik voor internationaliseren, samenwerken en leren.”

SEP – leerling Qworzó

Weetlust prikkelen, leerlust aanwakkeren

Marie-Leet: “Dit is mijn eerste eTwinning-project met hoogbegaafde leerlingen. Ik heb me nooit echt bewust verdiept in hoogbegaafdheid, maar enkele decennia in het technisch- en beroepsonderwijs brengen wel wat ervaring met zich mee rond aangepaste leertrajecten en flexibel omgaan met jongeren en hun beperkingen en talenten. Ook dankzij eTwinning-projecten breidde ik mijn arsenaal aan werkvormen en tools uit. Bovendien probeer ik intuïtief aan te voelen hoe we elke taak het beste aanpakken. Ik vraag ook regelmatig de mening van Sep en Sander. Zo leren ze zelf kritisch nadenken, plannen en verantwoordelijkheid nemen. Vaardigheden die in de toekomst zeker van pas zullen komen.”

“In het onderwijs wordt leerstof vaak herhaald om van daaruit verder te bouwen naar een hoger niveau. Hoogbegaafde leerlingen beschouwen die herhaling als een struikelblok. Ze kennen de leerstof immers al waardoor hun leerlust afzwakt. Door de lat telkens iets hoger te leggen en door hun weetlust aan te spreken, in een nieuwe taal bovendien, heb ik ook zo de leerlust van Sep en Sander opnieuw kunnen aanwakkeren. Het is dus belangrijk om sterke leerlingen steeds te prikkelen met nieuwe informatie zodat ze weer zin krijgen in leren.”

eTwinning: ideale werkvorm in kangoeroeklassen

Ook meester Dave (meester van Sep) en juf Joline (juf van Sander) zijn enthousiast over eTwinning. Dave Schrauwen heeft zelf al enkele succesvolle eTwinning-projecten uitgevoerd en het was hij die deze internationale werkvorm dan ook voorstelde.

Meester Dave: “Sep is een slimme, maar ook een heel sociale jongen en we hebben lang gezocht naar een activiteit die hij zowel leuk als uitdagend vond. We wilden ook geen extra werklast creëren en we moesten erover waken dat het sociaal contact niet verloren ging. Toen ik eTwinning voorstelde aan Sep en zijn ouders, was dat een schot in de roos. Tijdens sommige lessen WO of taal mocht hij de klas verlaten en eTwinnen met Marie-Leet, Sander en zijn internationale groepje. De lessen die hij miste, moesten niet worden ingehaald. Op die manier werd eTwinning niet gezien als iets extra’s, maar als een aangename en uitdagende afwisseling met de activiteiten in de klas.”

“In verschillende lagere scholen zijn er kangoeroeklassen. Sterke leerlingen die wat op hun honger blijven in hun klas zitten dan samen met sterke leerlingen uit andere klassen en zo ontstaan er kleine groepjes die gedurende 2 à 3 lesuren per week samenwerken. Ik ben ervan overtuigd dat een eTwinning-project in kangoeroeklassen dé ideale manier is om sterke leerlingen te motiveren. Je kan hen laten samenwerken in internationale groepjes met leerlingen die 1 à 2 jaar ouder zijn. Op die manier leg je de lat voor hen hoger, maar dat daagt hen net uit. Dit zou perfect kunnen werken.”

Zelfs op zondagochtend

Ouders Sep: “Sep is erg enthousiast over deze manier van werken. We merken dat hij er veel mee bezig is, dat hij er graag thuis over vertelt. Zelfs op een zondagochtend! Dat bewijst duidelijk dat hij er zin in heeft en dat we de ruimere doelstelling om Sep liever naar school te laten gaan, ook aan het bereiken zijn. Bedankt aan meester Dave en Marie-Leet om Sep deze kans te geven!”

Op de vraag of ze in de toekomst nog een keer willen meewerken aan een eTwinning-project, antwoordden Sep en Sander duidelijk positief. De jongens hebben zelfs al nagedacht over een nieuw projectonderwerp. Sep zou graag werken rond de aanpak van armoede in verschillende landen. Ethische thema’s interesseren hem heel hard. Sander zou graag een project uitwerken rond censuur. En deze keer niet alleen, maar met de hele klas. Op die manier kunnen ze, volgens hem, nog beter samenwerken om tot een fantastisch eindresultaat te komen.

En of het een fantastisch eindresultaat was. Dit project schoot de hoofdvogel af tijdens de eTwinning Awards 2021. The Ocean’s rescuers mocht de hoofdprijs mee naar huis nemen en dat is meer dan verdiend.