Met eTwinning kunnen studenten ook essentiële vaardigheden voor de toekomst leren: projectplanning en -begeleiding, internationale interactie, teamwerk en een inclusieve onderwijsaanpak. Met deze vaardigheden zullen ze in staat zijn om in internationale onderwijs-, en onderzoeksnetwerken aan de slag te gaan.

eTwinning is een online gemeenschap en een online tool voor internationalisering, bedoeld voor leerkrachten en medewerkers in het basis- en secundair onderwijs. Het biedt studenten aan de lerarenopleiding en hun docenten ook een internationale werkomgeving en een grote verscheidenheid aan instrumenten die het leren ondersteunen. De studenten kunnen multidisciplinaire internationale leerprojecten plannen die ze vervolgens tijdens een stage samen met leerlingen uitvoeren onder begeleiding van de docent.

De University of Eastern Finland (UEF), waar eTwinning een functioneel onderdeel is van de lerarenopleiding, is een uitstekend voorbeeld. In 2021 hebben de UEF, de Tulliportti lerarenopleiding van de universiteit en het Finse nationale agentschap voor onderwijs (EDUFI) een reeks video’s gepland en geproduceerd waarin wordt uitgelegd hoe eTwinning in de lerarenopleiding kan worden gebruikt.

eTwinning in de lerarenopleiding

“Aan de UEF krijgen de studenten van de lerarenopleiding de kans om over eTwinning te leren tijdens zowel de modules van de lerarenopleiding in de universitaire faculteit als de stages onder toezicht”, zegt professor Ritva Kantelinen van de UEF. “Eerst leren we erover, maken we ons ermee vertrouwd en oefenen we met het uitwerken van ideeën. Daarna gaan we over naar de onderwijspraktijk en voeren we concrete projecten uit in het eTwinning-netwerk.”

De begeleidende leerkrachten en de eTwinning-ambassadeurs ondersteunen de studenten bij het gebruik van eTwinning tijdens de lespraktijk. Op die manier kunnen de toekomstige leerkrachten veilig oefenen met het werken in een multinationale klas. De stagiairs aan de UEF hebben zelf kunnen plannen hoe ze eTwinning-projectwerk in hun lessen willen integreren. Internationale samenwerking en gezamenlijke multidisciplinaire leerprojecten zijn niet alleen geschikt voor talen, maar ook voor andere schoolvakken. Ze ontwikkelen namelijk transversale competenties: ICT-vaardigheden, interactievaardigheden, intercultureel begrip en samenwerkingsvaardigheden.

Veilig, veelzijdig en gemakkelijk te gebruiken

“Het is echt geweldig om leerlingen in je klas te kunnen hebben die zich op hetzelfde moment duizenden kilometers verderop bevinden,” zegt een student aan de lerarenopleiding in de video. “En het belangrijkste is dat het zo makkelijk te organiseren is,” vervolgt hij.

Het werken met eTwinning is zinvol gebleken omdat leerlingen de kans krijgen samen te werken met leeftijdsgenoten in een authentieke leeromgeving, in een vreemde taal en met behulp van technologie.

In de toekomst zullen leraarschap en leren internationaal zijn

Volgens de studenten aan de lerarenopleiding in de video is het geweldig om vanuit het oogpunt van de leerkracht kennis te kunnen maken met een internationaal project en te zien hoe enthousiast en gemotiveerd de kinderen zijn. De studenten vinden eTwinning een uitstekend instrument voor toekomstige leerkrachten.

“eTwinning bood als omgeving goede voorbeelden en manieren om mezelf als leerkracht te ontwikkelen. Vooral voor een toekomstige leraar als ik,” vat lerarenstudent Viljami Viskari samen.

eTwinning biedt de lerarenopleiding en de onderwijspraktijk een instrument waarmee de studenten onder begeleiding kunnen oefenen met de vaardigheden die ze als toekomstige leraren nodig zullen hebben. Toekomstig leraarschap vereist flexibele culturele en linguïstische competenties in diverse omgevingen en situaties. eTwinning biedt een netwerk van leraren en studenten aan lerarenopleidingen, waarin het mogelijk is om voortdurend de eigen competenties te ontwikkelen, bedenkingen en gedachten te delen, en steun en ideeën te krijgen voor het uitbouwen van de eigen rol als leraar.