In 2022 fuseren de platforms School Education Gateway en eTwinning van de Europese Commissie tot het European School Education Platform: alle inhoud en diensten zitten vanaf dan onder één dak. Ontdek welke gevolgen dit heeft voor jouw accounts en activiteiten op School Education Gateway en eTwinning in deze ‘FAQ European School Education Platform’.

Algemene vragen

1. Wanneer wordt de eerste versie van het European School Education Platform gelanceerd?

De eerste versie van het European School Education Platform werd begin juni 2022 gelanceerd. Het platform biedt de kernfuncties van eTwinning voor de registratie van nieuwe eTwinners en voor het uitvoeren van projecten. Op dit moment (najaar 2022) worden iteratieve versies met bijgewerkte en nieuwe functies en inhoud gepubliceerd.

2. Wat wordt de nieuwe URL van het platform? En wat met de bestaande URL’s?

De nieuwe URL is: school-education.ec.europa.eu

3. Welke eTwinning-functies zullen deel uitmaken van de eerste versie van het nieuwe platform?

In de beginfase richt het platform zich vooral op eTwinning-gebruikers. Wat kan je er terugvinden?

Let op: registratie van nieuwe gebruikers (en eTwinning-projecten) is alleen mogelijk op het nieuwe platform.

4. Welke onderdelen van de School Education Gateway zullen deel uitmaken van de eerste versie van het nieuwe platform?

Alle redactionele inhoud en Erasmus+ tools (cursuscatalogus op locatie, mobiliteitsmogelijkheden en strategische partnerschappen) blijven echter op het oude School Education Gateway platform staan totdat het wordt opgeheven. Geleidelijk aan worden deze gemigreerd naar het ESEP in het tweede semester van 2022.

5. Wat is er gepland voor de komende releases?

Released in oktober 2022:

 • Intern mailbox systeem voor eTwinning

To be released in november/december 2022:

 • eTwinning School Label application process
 • Migratie van bestaande TwinSpaces naar het nieuwe platform (zie verder voor meer info)
 • Migratie van bestaande eTwinning Groups naar het nieuwe platform (zie verder voor meer info)
 • European Quality Label
 • eTwinning Prizes application process

Registratie en account

1. Hoe kan ik me registreren op het nieuwe European School Education Platform?

Registratie en aanmelding bij het onderwijsplatform van de Europese scholen – inclusief eTwinning – is alleen mogelijk met een EU Login-account. De EU Login geeft toegang tot alle verschillende platforms van de Europese Commissie.

Bestaande gebruikers moeten een EU Login-account aanmaken met hetzelfde e-mailadres als waarmee ze zich in eTwinning of op de School Education Gateway hebben geregistreerd om hun oude en nieuwe accounts te synchroniseren, inclusief de migratie van persoonsgegevens naar het nieuwe account.

Hoe maak je zo een EU-login? Alle informatie vind je hier.

2. Ik heb een eTwinning- of School Education Gateway-account. Kan ik die gebruiken om in te loggen op het nieuwe European School Education Platform?

Ook als u een eTwinning- of School Education Gateway-account hebt, krijgt u geen toegang tot het European School Education Platform. Om toegang te krijgen tot het ESEP moet u gebruik maken van EU Login. Zie vorige vraag.

3. Ik heb een EU-loginaccount met een ander e-mailadres dan het eTwinning-platform of de School Education Gateway. Wat moet ik doen?

Het is belangrijk dat het e-mailadres op de EU-login hetzelfde is op het eTwinning-platform, of School Education Gateway-platform als u geen eTwinning-account hebt. Hierdoor kunt u de accounts synchroniseren en kunnen uw profielgegevens (naam, achternaam, school, contacten, projecten, enz.) naar het nieuwe platform worden gemigreerd.

Gelieve het e-mailadres van uw EU-loginaccount (tijdelijk) aan te passen zodat het overeenkomt met het e-mailadres op eTwinning of School Education Gateway. U kunt het e-mailadres van uw EU-loginaccount weer wijzigen nadat u voor de eerste keer op het nieuwe platform hebt ingelogd.

4. Ik weet niet meer welk e-mailadres ik heb gebruikt toen ik me op het oude platform registreerde. Waar kan ik deze informatie vinden?

Deze informatie is niet langer beschikbaar.

5. Zal mijn gebruikersprofiel worden gemigreerd naar het nieuwe platform?

Ja, als u bij de registratie op het nieuwe platform hetzelfde e-mailadres voor uw EU Login-account gebruikt als voor eTwinning of School Education Gateway, zal uw gebruikersprofiel naar het nieuwe platform worden gemigreerd. Dit omvat uw persoonlijke gegevens en eventuele organisaties waaraan u bent gekoppeld. Sommige gegevens met betrekking tot uw eerdere activiteiten op het platform zullen niet worden gemigreerd of slechts cumulatief worden gemigreerd (zie de andere vragen en antwoorden). Als u zowel een eTwinning- als een School Education Gateway-account hebt, zullen alleen de gegevens van uw eTwinning-account worden gemigreerd.

Let op: je zal je kunnen registreren op het ESEP met het e-mailadres dat je gebruikt hebt voor eTwinning, ook al is het oude platform stopgezet.

6. Er is een optie om e-mail te wijzigen voor de EU Login na registratie. Worden de gegevens gesynchroniseerd zodra het e-mailadres is gewijzigd na de lancering van het nieuwe platform?

Als de gebruiker de ESEP-registratie heeft voltooid, zal het niet mogelijk zijn om de accountgegevens van de oude platforms terug te halen door later het e-mailadres op EU Login te wijzigen.

eTwinning

1. Zal de inhoud van de bestaande eTwinning-groepen naar het nieuwe platform worden gemigreerd?

Groepen met activiteiten die hebben plaatsgevonden tussen 1 januari 2021 en 21 februari 2022 zullen naar het nieuwe platform worden gemigreerd, samen met hun inhoud en materiaal dat na 1 juli 2018 is gemaakt. Groepen die in 2021 en 2022 niet actief waren, zullen worden verwijderd. In elk geval zullen eTwinners de inhoud van hun eTwinning-groepen die voor hen relevant is en zij eventueel willen hergebruiken, kunnen downloaden.

De gemigreerde eTwinning-groepen zullen midden november 2022 toegankelijk zijn op het nieuwe platform. Deze migratie gebeurt geleidelijk aan. Het kan dus zijn dat sommige groepen eerder gemigreerd zijn dan andere.

2. Wat van mijn inhoud in eTwinning zal naar het nieuwe platform worden gemigreerd?

De volgende inhoud in eTwinning zal worden gemigreerd:

Vanaf november 2022:

 • TwinSpaces: inhoud gemaakt na 1.7.2018 van projecten die na 1.7.2018 zijn geregistreerd
 • Groepen: inhoud aangemaakt na 1.7.2018 van de groepen die activiteiten hadden tussen 1.1.2021 en 21.2.2022. Groepen die geen activiteiten hadden in het hierboven vermelde tijdsbestek worden beschouwd als “inactief” en worden alleen-lezen op 13.3.2022.

In 2023:

 • Gebruikersprofiel: belangrijkste informatie sinds de registratie van de gebruikers
 • Events: belangrijkste gegevens gecreëerd door CSS, NSO en Ambassadeurs
3. Ik ben een eTwinner sinds 2010 en ik ben betrokken geweest bij vele activiteiten, die allemaal worden weergegeven in mijn profiel en portfolio. Zal deze informatie worden gemigreerd naar het nieuwe platform?

De informatie die momenteel in uw eTwinning-portfolio staat, zal worden gemigreerd naar uw nieuwe portfolio van het ESEP. In uw profiel – dat voor alle gebruikers zichtbaar kan zijn als u dat wenst – zullen uw activiteiten pas vanaf 1.7.2018 worden weergegeven. In het algemeen zullen alle activiteiten op het platform die vóór 1.7.2018 hebben plaatsgevonden, worden verwijderd, dus downloadt u alles wat u wilt behouden.

4. Kan ik het Nationaal Kwaliteitslabel aanvragen?

Lopende projecten kunnen het Nationaal Kwaliteitslabel (NQL) aanvragen in de huidige sectie eTwinning Live-projecten – waar partners en beheerders het project ook kunnen blijven beheren en toegang hebben tot de TwinSpace van het project. De deadline hiervoor is 31 mei 2022.

5. Wat gebeurt er met eTwinning Live-evenementen?

eTwinning Live-evenementen (zowel on-site als online) zullen in het nieuwe platform niet meer plaatsvinden. In de loop van 2022 zal een nieuwe functie beschikbaar komen, “Kamers” genaamd, waarmee gebruikers een microgroep kunnen oprichten die bestaat uit een ontmoetingsplaats voor videoconferentiesessies, een forum en een bestandsarchief. Alle eTwinners zullen Kamers kunnen aanmaken en andere eTwinners kunnen uitnodigen om deel te nemen.

6. Hoe zit het met de voortgangsbalk in eTwinning? Zal ik mijn vooruitgang verliezen?

De progressiebalk blijft een van de functies in eTwinning en zal begin 2023 worden toegevoegd. Het scoreconcept zal blijven bestaan, maar de activiteiten om vooruitgang te boeken zullen worden aangepast aan de functies die in het nieuwe platform beschikbaar zijn.

7. Wat gebeurt er met mijn evenementen in mijn profiel?

Evenementen die worden georganiseerd door nationale ondersteuningsorganisaties en de centrale ondersteuningsdienst zullen worden gemigreerd naar en zichtbaar zijn in het nieuwe European School Education Platform – Portfolio, dat beschikbaar is via Mijn Dashboard begin 2023.

8. Gewoonlijk plaats ik berichten op het eTwinning Partner Finding-forum om collega’s te vinden. Wat gaat er met dit forum gebeuren?

Een nieuw gebied genaamd ‘Netwerken‘ stelt eTwinners in staat om projectideeën te creëren door berichten te ‘posten’ en te reageren op bestaande berichten. Alle berichten in de huidige partnerzoekforums werden verwijderd toen het nieuwe platform werd gelanceerd en de partnerzoekforums in eTwinning Live werden gedeactiveerd.

9. Wat gebeurt er met mijn mailboxberichten?

Het nieuwe ESEP maakt gebruik van een nieuw mailboxsysteem, dat beschikbaar zal zijn vanaf 27 september 2022. Helaas zullen de berichten die in eTwinning Live zijn uitgewisseld, worden verwijderd.

10. Kan ik het project waarbij ik betrokken ben dit schooljaar blijven uitvoeren?

Alle lopende projecten en de bijbehorende TwinSpaces zullen actief en toegankelijk blijven via eTwinning Live tot het tweede semester van 2022, wanneer de inhoud van de TwinSpaces die na 1.7.2018 zijn gecreëerd, zal worden gemigreerd naar het nieuwe platform en beschikbaar zijn vanaf 27 september 2022. Projecten – bijvoorbeeld gekoppeld aan meerjarige Erasmus+-projecten – die van plan zijn hun activiteiten voort te zetten na het schooljaar 2021/2022, kunnen opnieuw worden geopend in het onderdeel “projecten” van eTwinning en de activiteiten voortzetten in het nieuwe platform.

11. Wat gebeurt er met de inhoud van mijn TwinSpaces?

TwinSpaces van projecten die na 1.7.2018 zijn aangemaakt (zijn gaan werken in het schooljaar 2018/2019): Ze zullen worden gemigreerd naar het nieuwe platform en beschikbaar zijn vanaf 27 september 2022.

TwinSpaces van projecten die vóór 1.7. 2018: deze zullen worden verwijderd.
We moedigen eTwinners aan om de inhoud van hun TwinSpaces die zij relevant vinden en wellicht willen hergebruiken, te downloaden.

Bestaande TwinSpaces van projecten die geregistreerd zijn op het oude platform zijn nog steeds beschikbaar – in alleen-lezen modus – op het volgende adres twinspace.etwinning.net tot deze TwinSpaces gemigreerd zijn naar het nieuwe platform.

Gebruikers kunnen toegang krijgen tot deze TwinSpaces – door de login van het oude platform te gebruiken – om informatie en inhoud te kunnen verkrijgen voor rapporteringsdoeleinden.

12. Wat gebeurt er met mijn feeds en commentaren in eTwinning Live?

Alle berichten van feeds en commentaren op berichten van andere feeds zullen worden verwijderd.

13. Wat gebeurt er met mijn profielfoto’s in eTwinning Live?

Jouw profielfoto zal worden gemigreerd naar het nieuwe platform. Alle andere foto’s zullen worden verwijderd.

14. Ik ben lid van vijf eTwinning-groepen. Moet ik opnieuw lid worden van deze groepen als het nieuwe platform van start gaat?

Alle eTwinning-groepen die tussen 1.1.2021 en 22.2.2022 actief waren, zullen met hun respectieve groepsleden vanaf het tweede semester van 2022 naar het nieuwe platform worden gemigreerd op 30.09.2022. Groepen die tussen 1.1.2021 en 22.2.2022 inactief waren, zullen niet worden gemigreerd.

15. Hoe kan ik de inhoud van mijn TwinSpaces en Groups die niet gemigreerd zijn downloaden?

U kunt alle bestanden downloaden uit de materialen sectie van de TwinSpace/Groepen door het bestand dat u wilt downloaden te selecteren en op ‘download’ te klikken. U kunt de afbeeldingen opslaan door het origineel van elke afbeelding te bekijken en het bestand op te slaan in het venster van de browser.

16. Behoud ik mijn contacten en volgers in het nieuwe platform?

Uw contacten en informatie over de gebruikers die u volgt of die u volgen zal niet worden gemigreerd.

17. Krijg ik toegang tot het Learning Lab van de evenementen waaraan ik heb deelgenomen?

Nee, het Learning Lab en alle inhoud van alle evenementen uit het verleden zullen worden verwijderd.

18. Waar kan ik het aanbod voor professionele ontwikkeling vinden?

Het aanbod van professionele ontwikkeling is te vinden in de rubriek “Ontwikkeling” van het European School Education Platform vanaf 27.09.2022. Alle cursussen vinden plaats op de EU-academie.

19. Ik heb afgesproken om van februari tot oktober 2022 aan een project te werken. Moet ik mijn planning wijzigen en eerder afronden of kan ik doorgaan in het nieuwe platform als de TwinSpace is gemigreerd?

Wij adviseren om de activiteiten van uw projecten voor juli 2022 te beëindigen, tenzij u van plan was om nog een schooljaar door te gaan. In dat geval kunt u een nieuw project aanmaken of uw bestaande project heropenen en verder werken in de nieuwe TwinSpace (die de inhoud zal hebben van de oude TwinSpace die na 1.7.2018 is gemaakt).

20. Zal het huidige eTwinning-platform nog beschikbaar zijn wanneer het nieuwe platform wordt gelanceerd?

Het huidige eTwinning-platform zal in de loop van het tweede semester van 2022 geleidelijk worden opgeheven en definitief worden stopgezet op 27.09.2022. Gebruikers zullen kunnen blijven deelnemen aan lopende projecten en aan actieve groepen tot 30.08.2022. Vanaf die dag zullen Groepen en TwinSpaces beschikbaar zijn in de alleen-lezen-modus totdat het eTwinning-platform en al zijn diensten op 27.09.2022 zullen worden stopgezet.

eTwinners zullen met hun “oude” gebruikersnaam en wachtwoord alleen toegang hebben tot de volgende onderdelen van eTwinning Live:

 • Projecten. Zo kunnen zij hun eigen projecten beheren, het kwaliteitslabel aanvragen en toegang krijgen tot en werken aan de TwinSpace.
 • Groepen. Hiermee kunnen gebruikers verbinding maken met en werken aan hun eTwinning-groepen.

Vanaf 27 september 2022 zullen ook deze activiteiten plaatsvinden op het European School Education Platform. Alle nieuwe projecten en groepen moeten worden aangemaakt op het nieuwe platform, waartoe gebruikers toegang hebben met hun EU-loginaccount.

21. Tot wanneer zal ik toegang hebben tot mijn TwinSpaces en eTwinning-groepen op het oude platform?

TwinSpaces en eTwinning-groepen zullen vanaf november 2022 naar het nieuwe platform worden gemigreerd. Dit gebeurt geleidelijk aan. Het kan dus voorvallen dat sommige TwinSpaces/Groupes eerder gemigreerd zijn dan andere.

Bestaande TwinSpaces van projecten die geregistreerd zijn op het oude platform zijn nog steeds beschikbaar – in alleen-lezen modus – op het volgende adres twinspace.etwinning.net tot deze TwinSpaces gemigreerd zijn naar het nieuwe platform.

Gebruikers kunnen toegang krijgen tot deze TwinSpaces – door de login van het oude platform te gebruiken – om informatie en inhoud te kunnen verkrijgen voor rapporteringsdoeleinden.

Verdere vragen

1. Ik heb een vraag over de migratie naar het nieuwe platform en deze is hierboven niet beantwoord, of ik heb verdere ondersteuning nodig. Wat moet ik doen?

eTwinners kunnen contact opnemen met hun nationale ondersteuningsdienst.

Gebruikers van School Education Gateway kunnen contact opnemen met de helpdesk.

2. Wat gebeurt er met de eTwinning-app?

De huidige eTwinning-app zal beschikbaar blijven tot het oude platform online is, tot het tweede semester van 2022. Later in 2022 zal een nieuwe versie van de app worden ontwikkeld.