UPDATE 17 oktober 2023

In 2022 fuseerden de platforms School Education Gateway en eTwinning van de Europese Commissie tot het European School Education Platform: alle inhoud en diensten zitten nu onder één dak. Ontdek welke gevolgen dit heeft voor jouw accounts en activiteiten op School Education Gateway en eTwinning in deze ‘FAQ European School Education Platform’.

Voor je aan de slag gaat, kan het handig zijn om er onze handleiding bij te nemen. Heb je vragen? Neem dan meteen contact op met ons via eTwinning@epos-vlaanderen.be. Je vindt onze contactgegevens ook hier.

Mocht je specifieke vragen of problemen hebben, dan kan je deze stellen via eTwinning@epos-vlaanderen.be. Wij trachten deze dan te beantwoorden en kunnen indien nodig de Central Support Service van eTwinning Europe inschakelen.

Handleiding ‘Accounts maken, partners en projectideeën vinden & projecten registreren’

Algemene vragen

Algemene tip

Problemen met het toevoegen van partners in projecten of TwinSpaces? Met het aanpassen van je profiel? Probeer eens een andere browser. Wat niet lukt in Microsoft Edge, lukt soms wel met Google Chrome.

1. Wat is de nieuwe URL van het platform? En wat met de bestaande URL’s?

De nieuwe URL is: school-education.ec.europa.eu. De bestaande URL’s leiden naar de nieuwe website.

2. Vind ik al mijn projecten en TwinSpaces terug op het nieuwe platform?

Je oude projecten zal je terug vinden. De TwinSpaces werden echter niet gemigreerd naar het nieuwe platform. Hiervoor kon je tot 30/9 een aanvraag indienen bij de CSS (Central Support Service). Slechts in enkele gevallen zal je TwinSpace overgezet worden. Tot nu toe weten we nog niet welke TwinSpaces gemigreerd zullen worden.

Registratie en account

1. Hoe kan ik me registreren op het nieuwe European School Education Platform?

Registratie en aanmelding bij het onderwijsplatform van de Europese scholen – inclusief eTwinning – is alleen mogelijk met een EU Login-account. De EU Login geeft toegang tot alle verschillende platforms van de Europese Commissie.

Bestaande gebruikers moeten een EU Login-account aanmaken met hetzelfde e-mailadres als waarmee ze zich in eTwinning of op de School Education Gateway hebben geregistreerd om hun oude en nieuwe accounts te synchroniseren, inclusief de migratie van persoonsgegevens naar het nieuwe account.

Hoe maak je zo een EU-login? Alle informatie vind je in onze handleiding (zie ook hierboven). De handleiding op het platform vind je hier (Engelse versie van EU zelf).

2. Ik heb een eTwinning- of School Education Gateway-account. Kan ik die gebruiken om in te loggen op het nieuwe European School Education Platform?

Ook als je een eTwinning- of School Education Gateway-account hebt, krijg je geen toegang tot het European School Education Platform. Om toegang te krijgen tot het ESEP moet je gebruik maken van EU Login. Zie vorige vraag.

Let op! Maak je EU-account met het emailadres dat je gebruikt voor je eTwinning-account!

3. Ik heb een EU-loginaccount met een ander e-mailadres dan het eTwinning-platform of de School Education Gateway. Wat moet ik doen?

Het is belangrijk dat het e-mailadres op de EU-login hetzelfde is op het eTwinning-platform, of School Education Gateway-platform als je geen eTwinning-account hebt. Dan kan je de accounts synchroniseren en kunnen je profielgegevens (naam, achternaam, school, contacten, projecten, enz.) naar het nieuwe platform worden gemigreerd.

  • Pas het e-mailadres van je EU-loginaccount (tijdelijk) aan zodat het overeenkomt met het e-mailadres op eTwinning of School Education Gateway.
  • Wijzig het e-mailadres van je EU-loginaccount weer nadat je voor de eerste keer op het nieuwe platform hebt ingelogd.

Ondervind je problemen? Maak dan geen nieuw account aan maar contacteer ons via eTwinning@epos-vlaanderen.be

4. Ik weet niet meer welk e-mailadres ik heb gebruikt toen ik me op het oude platform registreerde. Waar kan ik deze informatie vinden?

Als je al een account had op eTwinning (het oude of het nieuwe platform) en je bent je emailadres vergeten waarmee je een account hebt, maak dan geen nieuw account aan maar contacteer je NSO via eTwinning@epos-vlaanderen.be.

5. Zal mijn gebruikersprofiel worden gemigreerd naar het nieuwe platform?

Ja, als je bij de registratie op het nieuwe platform hetzelfde e-mailadres voor je EU Login-account gebruikt als voor eTwinning of School Education Gateway, zal je gebruikersprofiel naar het nieuwe platform worden gemigreerd. Gegevens met betrekking tot eerdere activiteiten op het platform werden niet worden gemigreerd. Als je zowel een eTwinning- als een School Education Gateway-account hebt, zullen alleen de gegevens van je eTwinning-account worden gemigreerd.

6. De gegevens van mijn school zijn veranderd. Wat doe ik?

Zijn de gegevens van je school veranderd? Ook dan neem je contact op met je NSO! Zij passen dit voor je aan.

eTwinning

1. Zal de inhoud van de bestaande eTwinning-groepen naar het nieuwe platform worden gemigreerd?

Groepen met activiteiten die hebben plaatsgevonden tussen 1 januari 2021 en 21 februari 2022 zullen naar het nieuwe platform worden gemigreerd, samen met hun inhoud en materiaal dat na 1 juli 2018 is gemaakt. Groepen die in 2021 en 2022 niet actief waren, zullen worden verwijderd. In elk geval zullen eTwinners de inhoud van hun eTwinning-groepen die voor hen relevant is en zij eventueel willen hergebruiken, kunnen downloaden. De gemigreerde eTwinning-groepen zullen voorjaar 2023 toegankelijk zijn op het nieuwe platform. Deze migratie gebeurt geleidelijk aan. Het kan dus zijn dat sommige groepen eerder gemigreerd zijn dan andere.

2. Ik ben een eTwinner sinds 2010 en ik ben betrokken geweest bij vele activiteiten, die allemaal worden weergegeven in mijn profiel en portfolio. Zal deze informatie worden gemigreerd naar het nieuwe platform?

De informatie die momenteel in je eTwinning-portfolio staat, zal worden gemigreerd naar je nieuwe portfolio van het ESEP. In je profiel – dat voor alle gebruikers zichtbaar kan zijn als je dat wenst – zullen je activiteiten pas vanaf 1.7.2018 worden weergegeven. Alle activiteiten op het platform die vóór 1.7.2018 hebben plaatsgevonden, worden verwijderd.

3. Wat gebeurt er met eTwinning Live-evenementen?

eTwinning Live-evenementen zullen in het nieuwe platform niet meer plaatsvinden. Deze werden vervangen door “Rooms/kamers”, waarmee gebruikers een microgroep kunnen oprichten die bestaat uit een ontmoetingsplaats voor videoconferentiesessies, een forum en een bestandsarchief. Alle eTwinners zullen Rooms kunnen aanmaken en andere eTwinners kunnen uitnodigen om deel te nemen.

4. Hoe zit het met de voortgangsbalk in eTwinning? Zal ik mijn vooruitgang verliezen?

De progressiebalk blijft een van de functies in eTwinning en zou nog toegevoegd worden. Voorlopig is deze nog niet beschikbaar.

5. Wat gebeurt er met mijn evenementen in mijn profiel?

Evenementen die worden georganiseerd door nationale ondersteuningsorganisaties en de centrale ondersteuningsdienst zullen worden gemigreerd naar en zichtbaar zijn. Dit zal echter nog niet geval zijn voor alle evenementen: het invoeren van evenementen staat voorlopig nog in de kinderschoenen.

6. Hoe kan ik partners zoeken op ESEP? Kan dit via een eTwinning Partner Finding-forum?

Ja, die functie werd weer ingesteld. Via ‘Netwerken‘ kan je projectideeën te creëren door berichten te ‘posten’ en te reageren op bestaande berichten.

7. Ik kan een partner niet toevoegen in mijn project of TwinSpace.
  • Wees er zeker van dat jullie contactpersonen zijn in eTwinning.
  • Zorg ervoor dat jullie allebei het vakje ‘Available for eTwinning’ hebben aangevinkt. Je kan dit aanpassen via je profiel.

8. Kunnen mijn leerlingen en ikzelf gebruik maken van mailboxberichten?

Het nieuwe ESEP maakt gebruik van een nieuw mailboxsysteem. Dit is echter (voorlopig) enkel beschikbaar voor leerkrachten, maar niet voor leerlingen.

9. Kan ik het project waarbij ik betrokken ben dit schooljaar blijven uitvoeren?

Lopende projecten kan je zeker blijven uitvoeren, maar dit kan niet in een TwinSpace die gemaakt werd op het oude platform. Je zal dus een nieuwe TwinSpace moeten maken op het nieuwe platform.

10. Wat gebeurt er met mijn profielfoto’s in eTwinning Live?

Jouw profielfoto zal worden gemigreerd naar het nieuwe platform. Alle andere foto’s zullen worden verwijderd.

11. Behoud ik mijn contacten en volgers in het nieuwe platform?

Je contacten en informatie over de gebruikers die je volgt of die jou volgen zal niet worden gemigreerd. Je zal dus deze contacpersonen weer moeten toevoegen.

12. Wat gebeurt er met de eTwinning-app?

De huidige eTwinning-app zal beschikbaar blijven tot het oude platform online is, tot het tweede semester van 2022. Later, wij verwachten eind 2023, zal een nieuwe versie van de app worden ontwikkeld.