In 2022 fuseren de platforms School Education Gateway en eTwinning van de Europese Commissie tot het European School Education Platform: alle inhoud en diensten zitten vanaf dan onder één dak. Ontdek welke gevolgen dit heeft voor jouw accounts op School Education Gateway en eTwinning in deze ‘FAQ European School Education Platform’.

Algemene vragen

1. Wanneer wordt de eerste versie van het European School Education Platform gelanceerd?

De eerste versie van het European School Education Platform wordt begin juni 2022 gelanceerd. Het platform zal de kernfuncties van eTwinning bieden voor de registratie van nieuwe eTwinners en voor het uitvoeren van projecten. In de daaropvolgende maanden van 2022 zullen iteratieve versies met bijgewerkte en nieuwe functies en inhoud worden gepubliceerd.

2. Wat wordt de nieuwe URL van het platform? En wat met de bestaande URL’s?

Alle bestaande URL’s (www.etwinning.net, live.etwinning.net, twinspace.etwinning.net, nso.etwinning.net en www.schooleducationgateway.eu) blijven functioneren totdat de oude platforms worden opgeheven (tweede semester 2022). Het aanmaken van projecten op het oude eTwinning-platform zal echter worden stopgezet. Nieuwe projecten moeten op het nieuwe platform worden gecreëerd. Evenzo zal nieuwe inhoud die tot dusver op de SEG is gepubliceerd, op het nieuwe platform worden gepubliceerd zodra de nodige functionaliteiten beschikbaar zijn. Wanneer de bestaande platformen worden verwijderd, zullen de URL’s ervan op de respectieve gebieden naar het nieuwe platform worden doorverwezen.

3. Welke eTwinning-functies zullen deel uitmaken van de eerste versie van het nieuwe platform?

De eerste versie van het platform zal eTwinners in staat stellen nieuwe projecten op te zetten en aan de nieuwe versie van de TwinSpace te werken. Het platform bestaat uit meerdere delen. Sommige functies van eTwinning Live zullen beschikbaar zijn in het nieuwe eTwinning-luik en andere onder het luik ‘netwerken en professionele ontwikkeling’. Lopende en bestaande eTwinning-projecten zullen hun activiteiten op het oude platform gewoon voortzetten totdat het oude platform in het tweede semester van 2022 wordt opgeheven. Actieve eTwinning-groepen zullen hun activiteiten op het oude platform voortzetten totdat de functies op het nieuwe platform beschikbaar zijn.

4. Welke onderdelen van de School Education Gateway zullen deel uitmaken van de eerste versie van het nieuwe platform?

In de eerste versie van het nieuwe platform kunnen gebruikers een catalogus van online cursussen en webinars vinden (tot nu toe bekend als de School Education Gateway Teacher Academy). Alle redactionele inhoud en Erasmus+ tools (cursuscatalogus op locatie, mobiliteitsmogelijkheden en strategische partnerschappen) blijven echter op het oude School Education Gateway platform staan totdat het wordt opgeheven.

Registratie en account

1. Hoe kan ik me registreren op het nieuwe European School Education Platform?

Registratie en aanmelding bij het onderwijsplatform van de Europese scholen – inclusief eTwinning – is alleen mogelijk met een EU Login-account. De EU Login geeft toegang tot alle verschillende platforms van de Europese Commissie.

Bestaande gebruikers moeten een EU Login-account aanmaken met hetzelfde e-mailadres als waarmee ze zich in eTwinning of op de School Education Gateway hebben geregistreerd om hun oude en nieuwe accounts te synchroniseren, inclusief de migratie van persoonsgegevens naar het nieuwe account.

Hoe maak je zo een EU-login? Alle informatie vind je hier.

2. Ik heb een eTwinning- of School Education Gateway-account. Kan ik die gebruiken om in te loggen op het nieuwe European School Education Platform?

Ook als u een eTwinning- of School Education Gateway-account hebt, krijgt u geen toegang tot het European School Education Platform. Om toegang te krijgen tot het ESEP moet u gebruik maken van EU Login. Zie vorige vraag.

3. Ik heb een EU-loginaccount met een ander e-mailadres dan het eTwinning-platform of de School Education Gateway. Wat moet ik doen?

Het is belangrijk dat het e-mailadres op de EU-login hetzelfde is op het eTwinning-platform, of School Education Gateway-platform als u geen eTwinning-account hebt. Hierdoor kunt u de accounts synchroniseren en kunnen uw profielgegevens (naam, achternaam, school, contacten, projecten, enz.) naar het nieuwe platform worden gemigreerd.

We raden u aan om het e-mailadres van uw eTwinning- en School Education Gateway-accounts of van EU Login (wat ook verouderd is) bij te werken. eTwinners kunnen dit doen via ‘Mijn account bewerken’ in eTwinning Live. School Education Gateway-gebruikers kunnen dit doen via hun profiel en vervolgens via “Profiel bewerken”. EU Login-gebruikers kunnen dit doen via ‘Mijn account’ > ‘Mijn account configureren’.

4. Ik weet niet meer welk e-mailadres ik heb gebruikt toen ik me op het platform registreerde. Waar kan ik deze informatie vinden?

Om de gebruikte e-mailadressen te vinden, gaat u naar “Mijn profiel” op eTwinning Live of op de School Education Gateway. In uw profiel kunt u ook uw e-mailadres bijwerken zodat het overeenkomt met het e-mailadres dat u in de EU-loginaccount hebt.

5. Zal mijn gebruikersprofiel worden gemigreerd naar het nieuwe platform?

Ja, als u bij de registratie op het nieuwe platform hetzelfde e-mailadres voor uw EU Login-account gebruikt als voor eTwinning of School Education Gateway, zal uw gebruikersprofiel naar het nieuwe platform worden gemigreerd. Dit omvat uw persoonlijke gegevens en eventuele organisaties waaraan u bent gekoppeld. Sommige gegevens met betrekking tot uw eerdere activiteiten op het platform zullen niet worden gemigreerd of slechts cumulatief worden gemigreerd (zie de andere vragen en antwoorden). Als u zowel een eTwinning- als een School Education Gateway-account hebt, zullen alleen de gegevens van uw eTwinning-account worden gemigreerd.

6. Er is een optie om e-mail te wijzigen voor de EU Login na registratie. Worden de gegevens gesynchroniseerd zodra het e-mailadres is gewijzigd na de lancering van het nieuwe platform?

Als de gebruiker de ESEP-registratie heeft voltooid, zal het niet mogelijk zijn om de accountgegevens van de oude platforms terug te halen door later het e-mailadres op EU Login te wijzigen.

eTwinning

1. Zal de inhoud van de bestaande eTwinning-groepen naar het nieuwe platform worden gemigreerd?

Groepen met activiteiten die hebben plaatsgevonden tussen 1 januari 2021 en 21 februari 2022 zullen naar het nieuwe platform worden gemigreerd, samen met hun inhoud en materiaal dat na 1 juli 2018 is gemaakt. Groepen die in 2021 en 2022 niet actief waren, zullen worden verwijderd. In elk geval zullen eTwinners de inhoud van hun eTwinning-groepen die voor hen relevant is en zij eventueel willen hergebruiken, kunnen downloaden.

2. Wat van mijn inhoud in eTwinning zal naar het nieuwe platform worden gemigreerd?

De volgende inhoud in eTwinning zal worden gemigreerd:

  • TwinSpaces: inhoud gemaakt na 1.7.2018 van projecten die na 1.7.2018 zijn geregistreerd
  • Groepen: inhoud aangemaakt na 1.7.2018 van de groepen die activiteiten hadden tussen 1.1.2021 en 21.2.2022. Groepen die geen activiteiten hadden in het hierboven vermelde tijdsbestek worden beschouwd als “inactief” en worden alleen-lezen op 13.3.2022.
  • Gebruikersprofiel: belangrijkste informatie sinds de registratie van de gebruikers
  • Gebeurtenissen: belangrijkste gegevens gecreëerd door CSS, NSO en Ambassadeurs
3. Ik ben een eTwinner sinds 2010 en ik ben betrokken geweest bij vele activiteiten, die allemaal worden weergegeven in mijn profiel en portfolio. Zal deze informatie worden gemigreerd naar het nieuwe platform?

De informatie die momenteel in uw eTwinning-portfolio staat, zal worden gemigreerd naar uw nieuwe portfolio van het ESEP. In uw profiel – dat voor alle gebruikers zichtbaar kan zijn als u dat wenst – zullen uw activiteiten pas vanaf 1.7.2018 worden weergegeven. In het algemeen zullen alle activiteiten op het platform die vóór 1.7.2018 hebben plaatsgevonden, worden verwijderd, dus downloadt u alles wat u wilt behouden.

4. Kan ik het Nationaal Kwaliteitslabel aanvragen?

Lopende projecten kunnen het Nationaal Kwaliteitslabel (NQL) aanvragen in de huidige sectie eTwinning Live-projecten – waar partners en beheerders het project ook kunnen blijven beheren en toegang hebben tot de TwinSpace van het project. De deadline hiervoor is 31 mei 2022.

5. Wat gebeurt er met eTwinning Live-evenementen?

eTwinning Live-evenementen (zowel on-site als online) zullen in het nieuwe platform niet meer plaatsvinden. In de loop van 2022 zal een nieuwe functie beschikbaar komen, “Kamers” genaamd, waarmee gebruikers een microgroep kunnen oprichten die bestaat uit een ontmoetingsplaats voor videoconferentiesessies, een forum en een bestandsarchief. Alle eTwinners zullen Kamers kunnen aanmaken en andere eTwinners kunnen uitnodigen om deel te nemen.

6. Hoe zit het met de voortgangsbalk in eTwinning? Zal ik mijn vooruitgang verliezen?

De progressiebalk blijft een van de functies in eTwinning en zal later worden toegevoegd. Het scoreconcept zal blijven bestaan, maar de activiteiten om vooruitgang te boeken zullen worden aangepast aan de functies die in het nieuwe platform beschikbaar zijn.

7. Wat gebeurt er met mijn evenementen in mijn profiel?

Evenementen die worden georganiseerd door nationale ondersteuningsorganisaties en de centrale ondersteuningsdienst zullen worden gemigreerd naar en zichtbaar zijn in het nieuwe European School Education Platform – Portfolio, dat beschikbaar is via Mijn Dashboard.

8. Gewoonlijk plaats ik berichten op het eTwinning Partner Finding-forum om collega’s te vinden. Wat gaat er met dit forum gebeuren?

Een nieuw gebied genaamd ‘Netwerken’ stelt eTwinners in staat om projectideeën te creëren door berichten te ‘posten’ en te reageren op bestaande berichten. Alle berichten in de huidige partnerzoekforums zullen worden verwijderd wanneer het nieuwe platform wordt gelanceerd en de partnerzoekforums in eTwinning Live zullen worden gedeactiveerd.

9. Wat gebeurt er met mijn mailboxberichten?

Het nieuwe ESEP maakt gebruik van een nieuw mailboxsysteem, dat binnenkort zal worden uitgebracht. Helaas zullen de berichten die in eTwinning Live zijn uitgewisseld, worden verwijderd.

10. Kan ik het project waarbij ik betrokken ben dit schooljaar blijven uitvoeren?

Alle lopende projecten en de bijbehorende TwinSpaces zullen actief en toegankelijk blijven via eTwinning Live tot het tweede semester van 2022, wanneer de inhoud van de TwinSpaces die na 1.7.2018 zijn gecreëerd, zal worden gemigreerd naar het nieuwe platform. Projecten – bijvoorbeeld gekoppeld aan meerjarige Erasmus+-projecten – die van plan zijn hun activiteiten voort te zetten na het schooljaar 2021/2022, kunnen opnieuw worden geopend in het onderdeel “projecten” van eTwinning en de activiteiten voortzetten in het nieuwe platform.

11. Wat gebeurt er met de inhoud van mijn TwinSpaces?

TwinSpaces van projecten die na 1.7.2018 zijn aangemaakt (zijn gaan werken in het schooljaar 2018/2019): Ze zullen worden gemigreerd naar het nieuwe platform.

TwinSpaces van projecten die vóór 1.7. 2018: deze zullen worden verwijderd.
We moedigen eTwinners aan om de inhoud van hun TwinSpaces die zij relevant vinden en wellicht willen hergebruiken, te downloaden.

12. Wat gebeurt er met mijn feeds en commentaren in eTwinning Live?

Alle berichten van feeds en commentaren op berichten van andere feeds zullen worden verwijderd.

13. Wat gebeurt er met mijn profielfoto’s in eTwinning Live?

Alle profielfoto’s zullen worden verwijderd. U zult een nieuwe profielfoto moeten uploaden voor uw eTwinning-account.

14. Ik ben lid van vijf eTwinning-groepen. Moet ik opnieuw lid worden van deze groepen als het nieuwe platform van start gaat?

Alle eTwinning-groepen die tussen 1.1.2021 en 22.2.2022 actief waren, zullen met hun respectieve groepsleden vanaf het tweede semester van 2022 naar het nieuwe platform worden gemigreerd. Groepen die tussen 1.1.2021 en 22.2.2022 inactief waren, zullen niet worden gemigreerd.

15. Hoe kan ik de inhoud van mijn TwinSpaces en Groups die niet gemigreerd zijn downloaden?

U kunt alle bestanden downloaden uit de materialen sectie van de TwinSpace/Groepen door het bestand dat u wilt downloaden te selecteren en op ‘download’ te klikken. U kunt de afbeeldingen opslaan door het origineel van elke afbeelding te bekijken en het bestand op te slaan in het venster van de browser.

16. Behoud ik mijn contacten en volgers in het nieuwe platform?

Al uw contacten zullen worden gemigreerd naar het nieuwe platform. De informatie over de gebruikers die u volgt of die u volgen zal niet worden gemigreerd.

17. Krijg ik toegang tot het Learning Lab van de evenementen waaraan ik heb deelgenomen?

Nee, het Learning Lab en alle inhoud van alle evenementen uit het verleden zullen worden verwijderd.

18. Waar kan ik het aanbod voor professionele ontwikkeling vinden?

Het aanbod van professionele ontwikkeling is te vinden in de rubriek “Ontwikkeling” van het European School Education Platform. Alle cursussen vinden plaats op de EU-academie.

19. Ik heb afgesproken om van februari tot oktober 2022 aan een project te werken. Moet ik mijn planning wijzigen en eerder afronden of kan ik doorgaan in het nieuwe platform als de TwinSpace is gemigreerd?

Wij adviseren om de activiteiten van uw projecten voor juli 2022 te beëindigen, tenzij u van plan was om nog een schooljaar door te gaan. In dat geval kunt u een nieuw project aanmaken of uw bestaande project heropenen en verder werken in de nieuwe TwinSpace (die de inhoud zal hebben van de oude TwinSpace die na 1.7.2018 is gemaakt).

20. Zal het huidige eTwinning-platform nog beschikbaar zijn wanneer het nieuwe platform wordt gelanceerd?

Het huidige eTwinning-platform zal in de loop van het tweede semester van 2022 geleidelijk worden opgeheven. Gebruikers zullen kunnen blijven deelnemen aan lopende projecten en aan actieve groepen.

eTwinners zullen met hun “oude” gebruikersnaam en wachtwoord alleen toegang hebben tot de volgende onderdelen van eTwinning Live:

  • Projecten. Zo kunnen zij hun eigen projecten beheren, het kwaliteitslabel aanvragen en toegang krijgen tot en werken aan de TwinSpace.
  • Groepen. Hiermee kunnen gebruikers verbinding maken met en werken aan hun eTwinning-groepen.

Vanaf het tweede semester 2022 zullen ook deze activiteiten plaatsvinden op het European School Education Platform. Alle nieuwe projecten en groepen moeten worden aangemaakt op het nieuwe platform, waartoe gebruikers toegang hebben met hun EU-loginaccount.

Verdere vragen

1. Ik heb een vraag over de migratie naar het nieuwe platform en deze is hierboven niet beantwoord, of ik heb verdere ondersteuning nodig. Wat moet ik doen?

eTwinners kunnen contact opnemen met hun nationale ondersteuningsdienst.

Gebruikers van School Education Gateway kunnen contact opnemen met de helpdesk.

2. Wat gebeurt er met de eTwinning-app?

De huidige eTwinning-app zal beschikbaar blijven tot het oude platform online is, tot het tweede semester van 2022. Later in 2022 zal een nieuwe versie van de app worden ontwikkeld.