Alle scholen met een eTwinning School Label onderscheiden zich op basis van een aantal criteria. Zo zetten ze in op digitale middelen, maar dragen ze tegelijkertijd eSafety hoog in het vaandel. Daarnaast vinden er ook kwaliteitsvolle eTwinning-projecten plaats die gedragen worden door een team van leerkrachten en uitgevoerd door verschillende groepen leerlingen.

Sint-Cordula is één van de 15 Vlaamse scholen die in 2023 – 2024 het eTwinning School Label mocht dragen. Wij gingen bij hen op bezoek omdat zij met het eTwinning-project ook een Europees Kwaliteitslabel wonnen (lees ‘een Europees Kwaliteitslabel voor Esther Lambrechts en Naomi Ruelles‘) én ze bovendien eTwinning in hun lesrooster hebben opgenomen (lees ‘eTwinning als keuzevak op school‘). In dit interview delen de leerkrachten van Sint-Cordula graag hun ervaringen en tips met scholen en leerkrachten die ook streven naar dit eervolle eTwinning School label.

Betekenis van het eTwinning School Label op school

Het eTwinning School Label is voor Sint-Cordula niet alleen een erkenning van het reeds verrichte werk, maar motiveert hen ook om te blijven inzetten in internationalisering. Met drie toegewijde eTwinning-coördinatoren ondersteunt de school collega’s bij hun eerste stappen in eTwinning, en leerlingen tonen spontaan interesse in het opzetten van eTwinning-projecten.

Impact op internationalisering op school

Voor Sint-Cordula diende eTwinning als een cruciale opstap naar bredere internationalisering. De school heeft niet alleen internationale stages aangeboden aan leerlingen, waarbij enkele locaties werden ontdekt via eTwinning, maar heeft ook succesvolle eTwinning-projecten opgezet met partnerscholen. Het eTwinning School Label fungeert als een kwaliteitslabel, waardoor nieuwe contacten met partnerscholen worden opgebouwd op basis van vertrouwen.

Promotie van het eTwinning School Label

Om het behaalde label in de schijnwerpers te zetten, prijkt het eTwinning-logo trots aan de gevel van de school. Foto’s worden gedeeld op diverse sociale mediakanalen en tijdens infomomenten wordt het label prominent vermeld, waardoor ouders, leerlingen en geïnteresseerden bewust worden gemaakt van de internationale focus van de school.

Tips voor leerkrachten en scholen:

In een inspirerende boodschap adviseren de leerkrachten van Sint-Cordula andere scholen en leerkrachten om als team aan de slag te gaan. Ze benadrukken dat kennis en kunde verspreiden onder collega’s en en samenwerking essentieel is om een samenhangend geheel te presenteren én gemotiveerd te blijven. Het behalen van het eTwinning School Label is niet alleen een individuele prestatie maar een gezamenlijke inzet voor internationale samenwerking en educatieve excellentie.